Loading
İLKYAR

MİSYON, VİZYON ve HEDEFLER

Bilim ve Sanat Köyü (BSK)’nün varlık sebebi “toplumun tüm kesimlerine bilimi, okumayı, merak
etmeyi, öğrenmeyi ve öğretmeyi sevdirmek”; “özellikle çocukların ve gençlerin kendi ayakları üzerinde durmalarına, kendilerine olan inanç ve güvenin artmasına, hedeflerine daha motive olarak inanmalarına ve daha iyi bir geleceğe sahip olabilmelerine destek olmak”; “çaba harcayan her yaştan öğrenme sevdalısına merak ettiklerini sorgulama, öğrenme, deneme ve  öğrendikleri ile üretime katkı vermelerini sağlamak” olacaktır.

Bilimi ve sanatı sevdirmek, üretmek ve yaygınlaştırmak ise BSK’daki temel amacımız olacaktır.

Temel amacımıza hizmet edecek etkinliklerimiz arasında şu hedefler yer alacaktır:

 1. Çocuklarımızın, insanlarımızın kapasitelerini keşfedecekleri örnek bir kültürel, bilimsel merkez
  oluşturmak;
 2. İLKYAR’ın yıllardır sürdüre geldiği Yaz Bilim Okulu programlarını artan sayılar ve içerik ile tüm
  orta öğrenim seviyelerindeki daha fazla öğrencinin erişimine sunabilmek;
 3. Bilim ve teknoloji yoluyla kırsal alanda katma değerli işler geliştirmek için  atölye çalışmaları
  yapmak ve bunların saha uygulamaları ile iyi örneklerini oluşturarak, sürdürmek;
 4. Tarımın dönüşümünün sadece büyük tarım işletmeleri yoluyla değil, küçük çaplı çiftliklerde de olabileceğine dair bir atölye ortamı oluşturmak, bunu hem kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek, hem de bu konuda iyi örnekleri yakalayabilmek için bir laboratuvar ortamında sınayarak, uygulamak;
 5. Doğa ile henüz sağlıklı bir bağ kuramamış çocukların ve şehir yaşamından bunalan, doğa ile bağı kopmuş genci ve yaşlısı ile tüm şehirli insanların doğadan öğrenilebilecek gerçekleri bizlerle birlikte
  keşfetmelerini sağlamak;
 6. Doğayı ve çevreyi koruma konusunda başta birlikte yaşayacağı topluluğa ve bölge halkına, sonra da köye gelecek ziyaretçilere pratik ve uygulanabilir örnekler sunabilmek ve bu örnekler aracılığı ile bu duyarlılığa ilişkin ilkeleri oluşturup yaygınlaştırabilmek;
 7. Liseler ve yüksek öğrenim öğrencilerine de bilimi sevdirecek programlar aracılığı ile erişip,
  onların da bu ortamdan destek alarak gelişmesini sağlamak;
 8. Üniversite öğrencileri ve akademisyenler için kendi uzmanlık ve araştırma alanları başta olmak üzere, BSK bünyesinde yapabilecekleri değişik araştırma ve geliştirme projelerinde  çalışmalarını sağlayacak bir ortam oluşturmak;
 9. Araştırma projelerinin sanayi işbirlikleri ile uygulama projelerine dönüşebileceği bir kuluçka
  merkezi oluşturmak;
 10. Yetişkinler için yaşadıkça eğitim olanağını yakalayabilecekleri ve her konuda uygulamalı eğitimler, atölye çalışmaları ve sertifika programları ile kendilerini geliştirebilecekleri bir eğitim ortamı yaratabilmek;
 11. Kültürel mirasa ve değerlere sahip çıkan ve bunların korunması, sürdürülmesi ve öğrenilerek
  yaşatılmasını sağlayacak eğitim ve atölye çalışmalarını geliştirmek, bu yönde kalifiye iş gücü
  geliştirilmesine katkı sağlamak;
 12. Başta köyün kendi ihtiyaçları ve kullanımı için suyun, enerjinin ve gıda kaynaklarının üretimi,
  verimli kullanımı, korunması ve sürdürülebilir yöntemlerin  uygulanmasına ve geliştirilmesine destek olmak, bunların iyi örneklerini yaygınlaştırmaya çalışmak.

Bu alandaki çalışmalarını pratiğe dökmek, iyi uygulamalar oluşturmaya çalışmak ve kalıcı,
sürdürülebilir iyi örnekler ile örnek bir köy yaşamını yaratmak BSK’nın temel ilkelerinin başında
gelecektir.

Çevresini ve doğayı korumak, kültürel mirasına ve değerlerine sahip çıkmak, toplumun her kesimine
ulaşma çabası içinde olmak ve her yapılanda özenli olmaya çalışarak daima daha iyiyi ve mükemmeli
hedeflemek, BSK’nın temel değerleri olacaktır.