Loading
İLKYAR

NEDİR?

BSK, yaz-kış açık bir bilim, sanat, eğitim, oyun ve üretim merkezi olarak tasarlanmıştır. Hedefimiz,
EFES’le başlayan, İLKYAR Vakfı olarak devam eden, Bilim-Teknoloji-Bilişim ve Sanat-Spor alanlarında 1978’den beri yürüttüğümüz faaliyetlerimizi yıl boyunca kalıcı hale getirmek ve bu amaçla sadece 7. sınıflar için değil, her yaştan gençler ve yetişkinlere, bilim insanlarına “uygulamalı eğitim-öğretim ve araştırma” köyünü başka bir değişle BSK’yı hizmete sunmaktır. 

İLKYAR Bilim ve Sanat Köyünde, yıl içine dağılmış, 1 adet Tarım ve Hayvancılık olmak üzere 4 farklı yaş grubu için toplam 5 kategoride eğitim-sertifika programları düşünülmüştür. İlk üç program, ortaokul, lise, ve üniversite öğrencilerine dönüktür. Dördüncü program, değişik yaş gruplarına beceri kazandıran ve iş bulmalarına katkı veren sertifika kurslarıdır. Beşinci program sanat ve kültür içerikli olup, tüm yaş gruplarına hitap edecektir. Altıncı program, çocuklarımızı eğiten öğretmenlerimiz için düzenlenmiştir. Yedinci program, kültür ve sanat eğitimi içeren ve bu doğrultuda, zengin gezilerin organize edildiği bir uygulamalı etkinliktir. Sekizinci programımız ise, modern tarım ve hayvancılık sektöründe farkındalık yaratmak üzere düşünülmektedir. 

Önerdiğimiz programların tamamı, katılımcıların hayal gücünü kuvvetlendiren, bilimsel kuramlardan
uygulamaya, uygulamadan-üretime dönük, kişisel becerileri geliştiren ve güçlendiren nitelikte
olacaktır. Programlarımız, konusunda ülke çapında uzman olan kişiler tarafından düzenlenecektir.
Tüm programlarımız, öğrenciler için burslu olacak, burslar İLKYAR VAKFI organizasyonu ile kurumsal
sponsorluklardan temin edilecektir.

BSK’nın, Safranbolu’nun Ağaçkese köyünde, yöneticilerimiz ve İLKYAR gönüllüleri tarafından
satın alınarak bağışlanan yaklaşık 72 dönümlük arazi içinde kurulmasını hedefliyoruz. BSK, bağışçılarımızın katkısıyla, toplam 4 fazda kurulacaktır. Birinci fazında inşaatlarımızın tamamlanmasıyla, yaz aylarında, toplam 8 haftalık kurslar öngörülmektedir. Böylesi bir yaklaşımla, birinci fazda kurulması düşünülen tesislerimiz, her hafta 50 misafirimizi ağırlayacak kapasitede eğitim ve konaklama hizmeti sunacaktır. Köyümüzün ilk tesisi, yılın 52 haftası sürekli eğitim/bilim/kültür/sosyal ve spor hizmetleri sunulabilecek bir alt yapıyı barındıracak şekilde planlanmıştır. Bu yapıya “Yaşadıkça Eğiten Merkez-YEM” adını veriyoruz. Başka bir deyişle, birinci faz tesislerimiz içinde, sinema, zeka oyunları, konferans, özel ve çok amaçlı salonlar yer alacaktır. Tesislerimizin bir bölümü “Konuk-Evi” hizmetleri veren yapıda düşünülmüştür. Yönetim birimleri, özel seminer odaları, grup çalışma odaları, kütüphane, laboratuvar ve dershaneler de ayrı bir bölümde yer alacaktır. Böylece, birinci fazda inşaatı tamamlanacak olan BSK tesisleri, toplam kapalı alanı 2700 m2 olan, üç ana bölümden oluşacaktır.  YEM yönetim kadrosunun 5 kişiden oluşması beklenmektedir. Yemekhane ve konuk evi personelinin de yaklaşık 10 kişiden oluşması planlanmıştır. Güvenlik personeli olarak 5 görevli düşünülmüştür. Yeterli destek “BSK-Bağış Komitesi” tarafından temin edilince, BSK projemiz hayata geçirilecektir.